Drops of Hope

Het Drops of Hope-programma van Our Daily Bread is erop gericht om de weerbaarheid te vergroten van kwetsbare mensen en gemeenschappen in oorlogstijd. Waarom? Omdat weerbare mensen en gemeenschappen tegenslagen kunnen doorstaan en de benodigde kracht hebben om tijdens en na de oorlog hun deel van Oekraïne weer op te bouwen.

Drops of Hope-projecten stellen onze partners in staat om specifieke groepen kwetsbare mensen te ondersteunen. Onze partners geven deze mensen de broodnodige praktische hulp. Maar zij helpen ze ook om met hun angsten en zorgen om te gaan, initiatief te nemen en voor elkaar te zorgen.

Projecten

Drops of Hope-projecten dienen aan vier voorwaarden voor financiering te voldoen:

– Het project richt zich op een specifieke groep kwetsbare mensen;

– De partner biedt deze groep steun voor langere tijd en bouwt een band op met de mensen die hulp ontvangen;

– De partner inspireert de mensen in de groep om zichzelf en ook elkaar te leren helpen.

– De partner werkt met tenminste nog één andere partij samen, omdat dit nuttige verbanden bevordert en bijdraagt aan het versterken van de hele gemeenschap.

Gezien de zeer veranderlijke situatie in Oost-Oekraïne, zijn Drops of Hope-projecten zo opgezet dat we kunnen inspelen op de veranderende behoeftes van de lokale bevolking, of eenvoudig kunnen worden stopgezet.

Klik hier voor huidige Drops of Hope-projecten

Klik hier voor de afgeronde Drops of Hope-projecten

Nieuwsbrief

3 + 9 =

© 2023 – Privacyverklaring | Aansprakelijkheid| Deze website is mede mogelijk gemaakt door WebWinkelVisie