Opzetten van agrarische microbedrijfjes zodat huishoudens met een laag inkomen een aanvullend inkomen kunnen verdienen.